Αυτό το ενδεικτικό κείμενο όρων χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη δημιουργία των δικών σας όρων χρήσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το κείμενο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο για να δημιουργήσετε όρους χρήσης που να συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

1. Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι χρήσης (“Όροι”) διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας (“Ιστότοπος”) και των υπηρεσιών μας (“Υπηρεσίες”). Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε να τηρείτε αυτούς τους όρους.

2. Χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας για οποιονδήποτε σκοπό που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή που παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

3. Λογαριασμοί Χρηστών

Μπορεί να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης σας και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μην δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη με ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, εικόνων, βίντεο και άλλων περιεχομένων, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κανένα από τα πνευματικά δικαιώματα του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

5. Αποποίηση Εγγυήσεων

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας παρέχονται “ως έχουν” και “ως διατίθενται”. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριζόμενης στην εγγύηση εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

6. Περιορισμός Ευθύνης

Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή υποδειγματική ζημία που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας, ακόμα κι αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτής της ζημίας.

7. Τροποποίηση Όρων

Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον ιστότοπό μας. Η χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας μετά την ανάρτηση των τροποποιημένων όρων αποτελεί αποδοχή των τροποποιήσεων.